Vyrábíme vodojemy z bezesparého prefabrikovaného vodotěsného betonu s kapacitou od 15 do 600 m3.
Nabízíme komplexní řešení od úvodní konzultace až po uvedení celého vodojemu do provozu.
Naše knowhow je založeno na téměř 30 letech zkušeností v ČR a 60 letech zkušeností v Německu.


NAŠE SLUŽBY ZAHRNUJÍ

 • návrh a tvorbu projektové dokumentace,
 • výrobu, dopravu a montáž železobetonových
 • prefabrikátů,
 • instalaci technologií,
 • údržbu, revizi a pozáruční servis.


BETONBAU VODOJEMY A VODOMĚRNÉ ŠACHTY jsou určeny zejména pro:

 • malé, střední i velké obce,
 • soukromé investory,
 • výrobní areály,
 • rekreační a ubytovací zařízení,
 • požární vodojemy.


VÝHODY VODOJEMŮ OD BETONBAU

 • Stavebnicový systém umožňuje sestavit libovolný tvar dle dle individuálních požadavků
 • Velikost od 15 až do 600 m3
 • Vysoká životnost a spolehlivost
 • Bez dodatečné hydroizolace a vnitřních nátěrů
 • Certifikát zdravotní nezávadnosti betonu pro styk s pitnou vodou
 • Rychlá a čistá montáž i v nepříznivých klimatických podmínkách, bez mokrých stavebních procesů
 • Možnost vybavení technologií již ve výrobním závodě pro urychlení realizace
 • Bez požadavků na zařízení staveniště
 • Lze snadno rozšířit o další nádrže a technologie (automatická tlaková stanice, úpravna vody, odradonování)
 • Mnoho možností a povrchových úprav pro architektonické ztvárnění nadzemního objektu
 • Nízké provozní náklady
 • Ekologický průběh stavby vhodný též pro CHKO a národní parky


VÝROBA

Bezesparé železobetonové nádrže vyrábíme technologií zvonového lití. Dno a všechny 4 stěny odléváme najednou. 
Vznikají prostorové prefabrikáty ve tvaru vany, které jsou dokonale vodotěsné a nevyžadují dodatečnou hydroizolaci.
Výše uvedené výhody jsou běžnou betonáží na stavbě nedosažitelné. Nádrže vyrábíme z vodostavebního betonu C35/45,
ukládáme do ocelových forem a hutníme vysokofrekvenční vibrací.


ZÁKLADNÍ TYPOVÉ ŘADY VODOJEMŮ


DOPRAVA A MONTÁŽ


 • Zajišťujeme dopravu z výrobny až na místo stavby, osazení a kompletaci vodojemu
 • Doprava a montáž celého objektu včetně střechy a dokončené fasády trvá 1 den
 • Stavbu včetně vystrojení připravíme ke kolaudaci cca za 10 dní
 • Montáž může probíhat za všech klimatických podmínek
 • K dispozici máme mobilní montážní jeřáby s nosností 90 až 300 tun 


MONTÁŽ VODOJEMU: PRVNÍ DEN 10:00


MONTÁŽ VODOJEMU: PRVNÍ DEN 12:00


MONTÁŽ VODOJEMU: PRVNÍ DEN 14:00


MONTÁŽ VODOJEMU:PRVNÍ DEN 15:00


MONTÁŽ VODOJEMU: ZA 7 DNÍ


MONTÁŽ VODOJEMU: PŘIPRAVENO KE KOLAUDACI


DALŠÍ INFORMACE

Více o našich vodojemech naleznete v TypechPůdorysechRozměrech.


PROSPEKT KE STAŽENÍ