178b4df423.jpg

Robustní a modulární stavební systém umožňuje instalovat technologickou výzbroj stavebního objektu příslušnými zařízeními a přístroji už v rámci jeho výroby ve výrobním závodě.

Taková instalace je velmi hospodárná, protože velmi redukuje Vaše koordinační úsilí s různými dodavateli na stavbě. Čas potřebný pro uvedení do provozu je tak možno podstatně zkrátit.

Vztahuje se to na základní 230V/400V-ové elektroinstalace pro osvětlení, topení a zásuvky až po instalaci libovolného nouzového osvětlení nebo instalace v nevýbušném provedení. Na přání dodáme i standardní rozvodnice s rozjištěním.

Ve výrobním závodě můžeme podle požadavků instalovat i kabelové lávky, elektrická topidla, ventilátory, klimatizace a sanitární zařízení.

Výrobu připravují a kontrolují zkušení technici, kteří ve spolupráci s našimi montéry dbají na dodržování kvalitativních a bezpečnostních standardů.