blitzschutz.jpg

Ochrana proti blesku

Nároky uživatelů a provozovatelů sítí chránit vysoce citlivá zařízení před účinky blesků a přepětí vycházejí nejen z pojistně technických důvodů.

V této oblasti spolupracujeme s místními a regionálními odbornými firmami.

Kromě odborné projektové přípravy klademe při realizaci zvýšenou pozornost použitým materiálům a styčným místům mezi jímacími, svodovými a uzemňovacími částmi.

Společně s našimi mnohokrát vyzkoušenými detaily napojení obdržíte i zcela bezpečné řešení s dokumentací a protokolem o zkoušce.