slide
slide
slide
slide

Mezipodlahy

Pro klasické použití prostorové buňky s integrovaným kabelovým sklepem nabízíme různé mezipodlahy.

Systémové mezipodlahy Betonbau nacházejí svoje využití v uzlových, spínacích a transformátorových stanicích a rozvodnách. Tyto mezipodlahy jsou velmi flexibilní a můžeme je přesně přizpůsobit Vaší dispozici vnitřního prostoru a rozváděčů. Mezipodlaha je standardně vybavena klíčem ovládanou západkou proti nadzvednutí, aby se co možná nejvíce omezily účinky vnitřních poruch na obsluhu zařízení. Zajištění klíčem ovládanou západkou je přes profil mezipodlahy, klíč je možno vytáhnout jen v zajištěné pozici. Konstrukce je testována na odolnost proti obloukovému zkratu podle ČSN EN 62271-202.

Systém Betonbau sestává z hliníkových profilů a v širokém rozsahu nastavitelných pozinkovaných ocelových podpěr a je přizpůsoben pro uchycení zabudovaných rozváděčů. Pochozí plochu tvoří desky z vícevrstvé finské překližky nebo z dřevěných kompozitů o tloušťce 40 mm a rozměrech 60 x 60 cm. Jsme připraveni zohlednit Vaše požadavky na povrch, elektrickou vodivost a určitou kategorii stavebních hmot podle reakce na oheň podle příslušných norem (DIN 4102, ČSN EN 13501).

Betonové mezipodlahy se používají všude tam, kde jsou na ně jasné požadavky z hlediska použití nebo využití určitých podlahových krytin, např. v sanitárních buňkách. Betonové mezipodlahy jsou také používány v distribučních a agregátorových stanicích, kde je jednoznačný a do budoucna neměnný požadavek na uspořádání prostoru a využití ploch. Díky robustnosti a jednoduchosti stavební konstrukce se mohou realizovat podlahy na větší zatížení. Podlahy odpovídají DIN 1045-2 a ČSN EN 206 a jsou vyráběny podle stejně vysokých standardů jako skelet prostorových buněk.

Pororoštové mezipodlahy a pevné pracovní plochy v celé ploše příslušného prostoru nebo jen jako vstupní část trafokomor završují náš sortiment mezipodlah. Zde se zcela řídíme Vašimi požadavky na tvar, otvory a zábradlí či zábrany. Podlahy jsou navrhovány a vyráběny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Podle aplikace se používají ocelové pozinkované nebo nerezové komponenty.