slide
slide
slide
slide

Kolejnice pro pojezd transformátoru a příslušenství trafokomor

Naše motto: »Stabilní uložení a rychlá výměna« Při použití flexibilního systému kolejnic vyvinutého speciálně pro uložení a výměnu transformátorů budete těžit z výhod robustního a zároveň praktického řešení.

Provedení:

  • kolejnice pro pojezd transformátoru s postranními omezovači směru pohybu
  • podpěry kolejnic
  • tlumiče vibrací transformátoru
  • transformátorové zábrany s držáky
  • bezpečnostní výstražné štítky
  • ocelové vany v uzavřeném provedení
  • nerezové vany v uzavřeném provedení
  • odnímatelné čelní a postranní stěny


Vaše výhody, vaše bezpečnost!

Naše kolejnice a jejich podpěry jsou volitelné pro zatížení do 3,5 tuny nebo více. Přitom zvýšenou pozornost věnujeme realizaci nastavitelné šířky rozchodu v potřebném rozsahu, který umožní jednoduchou výměnu transformátoru. Skelnými vlákny vyztužené tlumiče vibrací zajistí stabilní uložení transformátoru. Záchytné vany nabízí maximální ochranu životního prostředí při úniku chladící kapaliny transformátoru. Tím se zabezpečí realizace striktních požadavků zákonů a norem (mimo jiné WHG § 19 (platný v BRD) a „Vodní zákon“ v ČR).