9f00628deb.jpg

Uzemnění

Požadavky na zemnění vyplývají z relevantních norem a předpisů:

ČSN EN 50522 čl. 7.3 Opatření při zemnění zařízení a instalací

Všechny neživé vodivé části, které jsou částí elektrické soustavy se uzemňují; ve zvláštních případech se tvoří izolované oblasti.

Cizí vodivé části se uzemňují, pokud je to potřebné, např. vzhledem k oblouku, mechanickým poruchám, kapacitní

nebo induktivní vazbě.

Společnost Betonbau realizuje toto zadání jednotlivými viditelnými propoji mezi vnitřním zemnícím okruhem (v podobě FeZn pásku) resp.hlavní sběrnicí pro vyrovnání potenciálu (v podobě Cu sběrnice) a aktivními částmi instalovaných zařízení.

Toto řešení má výhodu ve vysoké provozní bezpečnosti a možnosti snadné dodatečné kontroly a měření.

Kromě toho se pro vyrovnání potenciálu a připojení do uzemňovacích obvodů využívá armování železobetonu.