Podzemní trafostanice
slide
Podzemní trafostanice
slide
Podzemní trafostanice
slide
Podzemní trafostanice
slide
slide
slide
slide
slide

Městské oblasti se svými vysokými architektonickými požadavky nabízejí velmi málo prostoru pro volně stojící technické budovy. Přesto jsou často tyto technické stavby nepostradatelné právě tam, kde mohou poškodit vzhled města.

Vzniká problém: Náklady na realizaci zásobování z alternativních lokalit často nepřiměřeně eskalují, dokonce může být ohrožena i bezpečnost energetického zásobování.

Zde je podzemní trafostanice Betonbau řešením. Trafostanice jednoduše „zmizí“ pod terénem a její povrch lze téměř bez omezení využít podle původního určení. Vchody a větráky jsou přizpůsobené místním podmínkám - lze navrhnout i trafostanice, umožňující pojíždění vozidel.

Podzemní trafostanice se používají v následujících oblastech:

  • letiště
  • historická městská jádra
  • vnitřní části měst
  • únikové a evakuační plochy