unterflur3.jpg

U našich podzemních trafostanic navazujeme na kompletní program stavební řady UF. Takže máme k dispozici přes 150 standardních geometrických dispozic. Označují se jako řada UW.

Prostorové buňky Betonbau jsou vyráběny zvonovým litím, t.j. stěny a dno jsou realizovány z jednoho vysoce pevného železobetenového odlitku beze spár. Tloušťky stěn a zatížitelnost krycí desky jsou dimenzovány na místní požadavky.

Jejich výhody:

 • bezespará konstrukce a vysoký stupeň prefabrikace ve výrobním závodě
 • komplexní služby od projektu až po dokončení stavby na základě důkladných znalostí branže
 • možnost sestav z více prostorových buněk
 • vysoká užitnost a životnost výrobků
 • plnění a dodržení příslušných technických předpisů a právních požadavků


Vlastnosti našich standardních podzemních trafostanic:

 • železobeton C 35/45 XC4, XA2, XF3 dle EN 206 popř. DIN 1045
 • schválená typová statika
 • s tělesem trafostanice zmonolitněná vrchní krycí deska a vodotěsné spáry podzemních částí
 • na přání provedení umožňující pojezd vrchní plochy trafostanice
 • vnitřní příčky jsouvolně umístitelné
 • individuálně přizpůsobitelné vstupní a manipulační otvory, ventilační otvory
 • osvědčená řešení detailů pro odvedení povrchové vody z ventilačních šachet a dvorků
 • osvědčené systémy mezipodlah


Využijte našich bohatých zkušeností v této oblasti.

Přehrát video