slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Spolehlivé a nenápadné zásobování energií

Podzemní řešení jsou odpovědí na omezený stavební prostor a s tím související nedostatek vhodných míst k zástavbě.

Náš sortiment bezesparých zapuštěných trafostanic umožňuje individuální řešení vašich technických zadání.

Zapuštěné trafostanice se používají v následujících oblastech:

  • v nepřehledných křižovatkách
  • před památkově chráněnými objekty
  • v hustě zastavěných průmyslových areálech
  • tam, kde je třeba zaručit přehlednost okolí


Naše řešení vždy splňují ty nejvyšší požadavky z hlediska

  • odolnosti proti zemním tlakům
  • těsnosti proti povrchové a podzemní vodě
  • spolehlivého přirozeného chlazení transformátorů
  • omezení kondendzace provětráváním trafostanice