8020cfa0dd.jpg

Koordinace projektu

Zásadní význam ve Vašem projektu má koordinace a začlenění dodávek. Naše dlouholeté zkušenosti v oblasti logistiky těžkých břemen zajistí precizní a bezpečný průběh z výrobního závodu až na místo instalace vaší budovy. Typické jsou i případy, kdy v návaznosti na montáž stanice si zákazník objedná montáž velkých zařízení. Pro tyto případy máme pro naše obchodní partnery k dispozici naše velmi zkušené realizátory. Tam tluče srdce celé naší logistiky a transportu. Disponujeme moderními vhodnými mobilními jeřáby, zařídíme všechny transporty a montážní personál ve správný čas na správném místě a díky optimalizovanému průběhu dodávky a rovnoměrnému vytížení pracujeme v neposlední řadě i hospodárně. Dodržení termínu dodání je přitom naší nejvyšší prioritou. Plnohodnotné řízení procesu zajistí hladký průběh všech následných operací na místě instalace.

To opakovaně dokazujeme při každém projektu.