44f19308ec.jpg

Montáž

Klíčovou výhodou prostorových buněk je vedle vysoké míry integrace výrobních procesů také krátký čas stavebních prací na místě instalace. Zde neponecháváme nic náhodě. Začíná to už s ohledem na snadnou montáž vhodnou konstrukcí budovy a končí to v neposlední řadě včasným plánováním dodávky a výběrem vhodného vybavení a personálu.

Jedná se při tom o montáž na místě v rozsahu několika málo hodin pro jednotlivou prostorovou buňku až po několik dní trvající montáž velkých kombibudov.

Naši montéři – všichni zkušení odborníci z pozemního a podzemního stavitelství a kovových konstrukcí – jsou zkušení profesionálové v celém rozsahu montáží prostorových buněk. Do detailu znají naše výrobky a materiály a důkladně ovládají používané postupy. Velkou prioritu má při tom bezpečnost práce. Zvláštní význam přikládáme dobré a úzké spolupráci a koordinaci s bezpečnostními koordinátory a pracovníky bezpečnosti výroby.

Moderní a vysoce vybavený vozový a strojový park, pravidelná školení a v neposlední řadě naše vysoké nároky na kvalitu řadí naše montážní pracovní čety mezi spolehlivé a vysoce výkonné články naší společnosti.