Školení: Využití prefabrikátů z bezesparého lití ve vodním hospodářství

Termín

30.11.2021

Místo

Konferenční centrum GreenPoint, Dvouletky 529, Praha - Strašnice, mapa

Anotace

Použití prefabrikovaného stavebnicového systému z vodostavebního betonu C35/40 ve vodním hospodářství. Praktické příklady využití tohoto vodotěsného systému z výstavby vodojemů, vodoměrných šachet, čistíren odpadních vod do velikosti 2000 EO, retenčních nádrží dešťových vod, armaturních šachet a provozních objektů VH infrastruktury (provozní domky, rozvodny nn, trafostanice). Výhody bezesparých litých konstrukcí oproti standardním monolitickým konstrukcím. Omezující podmínky pro jejich využití při návrhu a realizaci ve vodním hospodářství.

Program

8.00 - 9.00 Snídaně a prezence účastníků

9.00 - 9.45 Roman Pos, BETONBAU, s.r.o.: Prefabrikované vodojemy z vodostavebního betonu

9.45 - 10.00 přestávka

10.00 - 10.45 Stanislav Vařil, BETONBAU, s.r.o.: Vodohospodářské stavby pro retenci a akumulaci vody, čistírny odpadních vod a armaturní šachty

10.45 - 11.00 přestávka

11.00 - 12.00 Ing. Martin Valečka, MV projekt spol. s r.o. : Využití prefabrikátů z bezesparého lití ve vodním hospodářství

Vstupné

Zdarma

Omezení vstupu

Dle aktuálních vládních nařízení, tj. pouze pro očkované nebo po prodělání nemoci

Akreditace ČKAIT

Školení je zařazeno do vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnoceno 0,5 body. Účastníci školení obdrží potvzení o účasti.

Přihlášky

Odešlete e-mail se jménem osoby, firmy a termínem akce na radek.stavarcik@betonbau.com.