Content_Planung.jpg

Projekční dokumentace

Odborné zpracování projekční dokumentace budov a zařízení má zásadní význam a představuje významný příspěvek k našemu chápání kvality. Dali jsme si za úkol řešit Vaši technickou aplikaci jako stavitelé a konstruktéři v rovnocenné spolupráci s Vámi. Předpokladem k tomu je, že Vaším požadavkům rozumíme a umíme je realizovat. Proto v našem obchodním oddělení, konstrukci a výrobě zaměstnáváme zkušené inženýry, techniky a mistry z oborů elektrotechniky, strojírenství a pozemního a podzemního stavitelství. K tomu přidáváme naše v konkrétních projektech nabyté know-how, které zpětně aplikujeme do našich konstrukcí a vývoje. Takže si můžete být jisti, že držíme krok s technickým pokrokem.

Rádi Vás při realizaci vašich budov a konceptů zařízení podpoříme z pozice stavitelů a konstruktérů. Pro mnoho rozhodujících detailů, jako např. bezpečnostních zařízení, se můžeme spolehnout na dlouhodobě vyzkoušená a spolehlivá standardní řešení. Naše modulární řešení s využitím typových statik jsou je možno také velmi hospodárně zprojektovat.

Podporujeme Vaše projekty zhotovením profesionální a hospodárné konstrukční dokumentace, konceptů a technických specifikací budov a stavebních komponent pro tyto obory:

  • dodávky a distribuce energie
  • telekomunikace
  • plynárenství
  • železnice a doprava
  • vodárenství


Soulad s aktuálními normami a zpracování v běžných CAD-formátech jsou samozřejmostí..

Co pro Vás můžeme udělat?