Náš servis a služby jsou založeny na udržení maximální míry bezpečnosti a spolehlivosti realizovaných objektů.


ÚDRŽBA, SANACE A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ BETONBAU

Ať už jde o kontrolu, revizi, výměnu, přemístění, renovaci nebo modernizaci stanice, hledáme vždy to nejvhodnější
řešení.

Poskytujeme konzultace, posouzení stávajícího stavu a návrh řešení dle vašich potřeb a možností. Splnění platných
normativních požadavků a předpisů je pro nás samozřejmostí.

NÁVRH A TVORBA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

 • Zkontrolujeme a posoudíme stávajícího stav
 • Navrhneme postup údržby, renovace nebo modernizace
 • Posudek zpracuje náš odborný tým
 • Provedeme výpočet větracích průřezů
 • Vytvoříme dokumentaci a výrobní výkresy
 • Provedeme kontrolu v případě nehody (po požáru, nárazu nebo výbuchu)

DOPRAVA

 • Zkontrolujeme proveditelnost a zorganizujeme kompletní přesun na nové místo nebo do meziskladu

PŘESTAVBA

 • Zajistíme ochranu stavby proti vloupání pomocí vhodných dveří a větracích prvků
 • Upravíme mezipodlahu
 • Obnovíme výstražné a informační značky a tabulky
 • Provedeme modernizaci stanice dle aktuálních norem a předpisů¨

SANACE A OPRAVY

 • Zrenovujeme fasádu vč. soklu, vnitřní povrchy stěn, podlahu a střechu
 • Na přání aplikujeme na fasádu, dveře a větrací prvky antigraffiti nátěr
 • Opravíme, př. vyměníme střešní svody a vpusti
 • Vyměníme a zrenovujeme dveře, větrací a přetlakové prvky, zkontrolujeme funkčnost bezpečnostní kliky
 • Provedeme povrchové úpravy a nátěry vodohospodářských objektů

ČIŠTĚNÍ

 • Důkladně vyčistíme vnitřní prostory, odstraníme usazeniny, nečistoty a nežádoucí vegetaci

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STARÝCH STANIC

 • Zajistíme demontáž, recyklaci a likvidaci staré stanice

PLÁNOVANÉ INSPEKCE

 • V pravidelných intervalech provedeme inspekci a údržbu vaší stanice

KONTROLA A REVIZE ELEKTRO ZAŘÍZENÍ

 • Elektro zařízení kontrolujeme pravidelně každý rok nebo 1x za 4 roky a zajistíme i revizi.


PROSPEKT KE STAŽENÍ