Chronik_BB.jpg

Historie skupiny Betonbau

1963

Založení společnosti Betonbau Waghäusel - výroba věžových trafostanic z prefabrikátů

1973

Založení dceřiného závodu Betonbau Bockenem

1979

Založení dceřiného závodu Betonbau Ingolstadt

1990

Založení dceřiného závodu Betonbau Schkeuditz

1993

Založení dceřiného závodu Betonbau Praha, s vlastním právním uspořádáním

2004

Expedována 100.000-tá železobetonová buňka

2005

Skupina Betonbau se mění na systémového dodavatele a v závodech Waghäusel a Bockenem jsou uvedeny do provozu oddělené haly sloužící pro montáž vysoko- a nízko- napěťových komponent.

2006

Společnost SCHWENK Zement KG získává podíl ve skupině Betonbau, který byl k 01.01.2008 navýšen na 75%.

2008

Výstavba zcela nového závodu Betonbau Kösching, který nahradil nedaleký závod Betonbau Ingolstadt.

2010

Sloučení právních uspořádání jednotlivých závodů v Bockenem, Kösching a Schkeuditz pod Betonbau GmbH & Co. KG Waghäusel. Jednotlivé závody jsou nadále řízeny jako dceřiné společnosti.

Výstavba zcela nové haly sloužící pro montáž vysoko a nízko-napěťových komponent v Betonbau Praha.

2015

Skupina SCHWENK vlastní 100% podíl ve společnosti Betonbau.