BETONBAU, s.r.o.

Průmyslová 698/5a
108 50 Praha 10
Česká republika

Telefon: +420 281 034 100
Telefax: +420 281 034 180
Email: betonbau@betonbau.cz
Internet: www.betonbau.cz

Jednatelé:
Ing. Marek Felsinger a Bc. Petr Hanzlík

Společníci:
Betonbau Holding GmbH
Schwetzinger Str. 19 – 21, 687 53 Waghäusel, SRN
HRB 250725

Vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21098 - Identifikační číslo: 496 14 819

PRÁVNÍ INFORMACE

OBSAH

Tyto webové stránky slouží především k informačním účelům. Obsažené informace nejsou závazné a nejsou nabídkou. Webové stránky nemohou tedy sloužit jako náhrada za závaznou nabídku a závazné informace. Na stránkách zobrazené produkty se mohou v detailech lišit od skutečných produktů nebo od jejich nestandardních příslušenství. S ohledem na zobrazení barev na monitoru se mohou zobrazené barvy v určité míře lišit od barev skutečných výrobků. Některé barvy není možno ve všech jejich kombinacích odstínů realizovat.

ZOBRAZENÍ VÝROBKŮ

Některá zobrazení výrobků na webových stránkách jsou vytvořena na počítači. To může mít za následek, že se může design skutečného výrobku v různých aspektech poněkud odchylovat od zobrazení na těchto webových stránkách.

INFORMACE O VÝROBKU

Samozřejmě se snažíme, aby udávané informace byly vždy kompletní a aktuální. Nicméně v souladu s naší zásadou se snažíme neustále rozvíjet a zlepšovat naše výrobky. Proto si BETONBAU, s.r.o. vyhrazuje právo na změny v designu, technických datech a použitelnosti našich výrobků. Tyto změny si vyhrazujeme provádět bez předchozího upozornění. Při zhotovení těchto stránek jsme vyvinuly veškeré úsilí, aby veškeré uvedené informace a popisy odpovídaly skutečnosti. V souvislosti s rozvíjením a zlepšováním našich výrobků se snažíme obsažené informace a popisy udržovat v co možná nejaktuálnějším stavu. Přesto nelze odchylky zcela vyloučit. Informace na těchto stránkách nejsou proto závazné a BETONBAU, s.r.o. za ně nenese žádné záruky. Společnost BETONBAU, s.r.o. vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé následkem použití těchto stránek, s výjimkou svého úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY

Klademe velký důraz na informační a moderní design našich webových stránek. Aby tomu tak mohlo být i nadále, prosíme, abyste vzali na vědomí, že obsah těchto stránek je duševním vlastnictvím společnosti BETONBAU, s.r.o., Betonbau GmbH & Co KG nebo třetích stran a jako takový je chráněn autorským právem. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BETONBAU, s.r.o. je nelze zcela nebo jen zčásti jakkoli kopírovat, upravovat, přenášet, licencovat nebo publikovat. Všechny ochranné známky a loga zobrazené na těchto stránkách jsou vlastnictvím BETONBAU, s.r.o., Betonbau GmbH & Co KG nebo jiných společností. Bez předchozího písemného souhlasu BETONBAU, s.r.o. je nelze používat, kopírovat nebo distribuovat.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Společnost BETONBAU, s.r.o. vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila správnost veškerých informací uvedených na těchto webových stránkách. Přesto nemůže společnost BETONBAU, s.r.o. zaručit správnost těchto informací a zříká se proto odpovědnosti za jakoukoli nepřesnost či neúplnost. BETONBAU, s.r.o. se zříká odpovědnosti za škody vzniklé přímo nebo nepřímo použitím informací z těchto stránek, pokud nekorektní informace nevzniknou úmyslně nebo hrubou nedbalostí BETONBAU, s.r.o..